Joensuun Auto-opisto mukana ainutlaatuisessa kokeiluluvassa täysin uudesta autokoulumallista.

Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi sekä Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on myöntänyt kokeiluluvan koskien teoria- ja ajotuntien pitämistä autokoulussa. Se on ainoa laatuaan!

Teoriaopiskelun voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, silloin kun oppilaalla itsellään on paras aika opiskeluun. Ajotuntien lukumäärää ei ole määritelty. Tutkintoon pääsemisen edellytykset oppilas ja kouluttaja arvioivat yhdessä.

Opiskelussa käytetään tätä koulutusohjelmaa varten kehitettyä web- / mobiilipohjaista oppimisympäristöä sekä ajosimulaattoria. Digitalisaation hyväksi havaitut ominaisuudet ovat tulleet osaksi nykyaikaista autokoulua.

Kokeilun aikana oppilas maksaa vain tarvitsemistaan ajotunneista. Lopullinen ajokortin hinta muodostuu tarvittavista ajotuntien määristä.

Pilot 3.0 aloituspaketti sisältää:

  • Web- / mobiilipohjaisen oppimisympäristön itseopiskelua varten, teoriakokeen rajattoman harjoittelun ja kaiken tarvittavan oppimateriaalin
  • ajo-opetusta
  • Liukkaan kelin rataharjoittelun
  • Täydellisen toimistopalvelun
  • Oppimista helpottavan Minäkuva-analyysin
  • Yksilöllistä opetussuunnitelmaa tukevat itsearvioinnit
  • Henkilökohtaisen opettajan, joka seuraa reaaliaikaisesti oppilaan etenemistä ja antaa henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
  • Pimeällä ajon kurssin simulaattorilla
  • Auton käytön ajokokeessa 1. kerran