Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, lääkäri- tai erikoislääkäri sekä poliisi voi määrätä hänet määräajassa toimittamaan todistuksen ajonäytteestä tai uudesta ajokokeesta. Ajokoe suoritetaan Ajovarman toimipisteessä ja autossa vaaditaan opetuspolkimet apukuljettajan puolella.